Vyvíjí tým Terezy Pařilové z České republiky
DYS-TE-XIA
Asistivní technologie pro dyslektiky

Tým

Vedoucí výzkumného a vývojového týmu

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

Tereza Pařilová je studentkou doktorského studijního programu na Fakultě informatiky a na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Fakultě informatiky se věnuje vývoji asistivních technologií pro dyslektiky. V roce 2016 získala se svým projektem DysTexia 1. místo na Mezinárodní soutěži Code for Cause při konferenci ICCHP (věnované vývoji asistivních technologiíi) v rakouském Linci.

V roce 2017 získala Tereza Pařilová stipendium „Barrande fellowship“ na výzkumnou stáž na Université de Strasbourg, které na základě kompetitivního výběrového řízení uděluje mladým vědcům a nadějným Ph.D. studentům Ministerstvo pro vysoké školství a vědu Francouzské republiky.

V roce 2018 pak Tereza Pařilová získala prestižní cenu Wernera von Siemense za překonávání překážek při studiu a výzkumu. 

Členové týmu

  • RNDr. Michal ZimaDysHelper, DysTexia, konzultant, programátor, vývojář
  • Mgr. Bc. Romana RemšíkováDysHelper, statistika a analýza
  • Bc. Bruno MižíkDysTexia, programátor, vývojář, stipendista Programu děkana FI
  • Bc. Filip MrváňDysHelper, programátor, vývojář, stipendista Programu děkana FI

Konzultanti

  • RNDr. David Gešvindr
  • Ing. Pavel Říha

Kontakty

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
parilova@mail.muni.cz
www.dystexia.at

Tereza Pařilová