Vyvíjí tým Terezy Pařilové z České republiky
DYS-TE-XIA
Asistivní technologie pro dyslektiky

Ocenění projektu DysTexia a DysHelper

V roce 2014 byl český tým spolupracujícím článkem projektu LITERACY-EU na základě stipendia rakouského federálního ministerstva pro vědu, výzkum a ekonomii uděleného řešitelce projektu DysTexia Tereze Pařilové.

V roce 2016 byl výzkum a vývoj asistivní služby DysTexia podporován Programem pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů – Programem děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

V roce 2016 získal DysHelper, součást projektu DysTexia, 1. místo v mezinárodní soutěži vývoje asistivních technologií Code for Cause v rakouském Linzi.

V roce 2017 podpořilo Ministerstvo vysokého školství a vědy Francouzské republiky výzkum dyslexie v multilingvistickém prostředí a udělilo řešitelce projektu Tereze Pařilové stipendium na výzkumný pobyt ve Francii.

V roce 2018 obdržela Tereza Pařilová prestižní cenu Wernera von Siemense, kterým vědecká komunita ocenila její přínos v oblasti asistivních technologií navzdory překonávání vlastních překážek.