Vyvíjí tým Terezy Pařilové z České republiky
DYS-TE-XIA
Asistivní technologie pro dyslektiky

DysHelper

DysHelper je doplněk pro Chrome prohlížeč navrhovaný jako autonomní součást projektu DysTexia, který je vyvíjen pro naplnění výrazně individuálních potřeb dyslektických uživatelů komunikačních zařízení. Smyslem práce s textem je automaticky vizuálně fragmentovat text tak, jak každý jednotlivec v danou chvíli potřebuje.

Cílem projektu DysHelper je (a) vytvořit testovací sadu pro dyslektiky, na jejímž základě bude vyhodnocena individuální fragmentace textu, (b) vytvořit a uzpůsobit doplněk, který bude pravidla pro fragmentaci efektivně čerpat z individuálních výsledků testů, (c) provést a analyzovat pilotní testy s dyslektiky ve spolupráci se střediskem Teiresiás, (d) vyhodnotit korektnost doplňku a navrhnout optimalizaci. DysHelper umožní uživatelům s dyslexií maximálně personalizovat webové stránky na základě jejich individuálních potřeb, tj. uzpůsobit vizuálně text tak, aby systém oka lépe rozeznal grafickou podobu a zároveň aby nebyly narušeny struktura a význam textu.

Projekt DysHelper byl podporován Programem děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Kontakt: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, parilova@mail.muni.cz

DysHelper

Pokračujte prosím na domovskou stránku DysHelperu.