Vyvíjí tým Terezy Pařilové z České republiky
DYS-TE-XIA
Asistivní technologie pro dyslektiky

V současné době pracujeme na rozšíření funkcí DysTexie pro další jazyky. Verze DysTexie pro jazyky severní a jižní Evropy budou dostupné brzy. V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mail info@dystexia.at.

DysTexia je projekt asistivní technologie pro dyslektiky vyvíjené na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvoření a rozšiřování možností webové služby, která dyslektikům umožňuje automaticky personalizovat online i offline text na základě aktuálních potřeb a obtíží uživatelů při čtení.

Uživatelé s dyslexií si tak mohou upravit jak webový text, tak dokumenty běžných textových formátů, jako jsou doc, odt, rtf, pdf nebo txt.

Cílem projektu je poskytnout asistivní technologii pro uživatele všech věkových kategorií – od dětí přes mladé dospělé až po seniory. S potížemi podobajícími se dyslexii totiž můžou souviset i mnohé další (dočasné) diagnózy, jako je epilepsie, tumory, úrazy hlavy a mozku nebo stavy po cévních mozkových příhodách.

Projekt DysTexia se tak nezaměřuje jen na automatizaci textových úprav po technické stránce. Dyslexie jako mezioborová problematika zahrnuje např. studie v oboru neurologie, biologie nebo psychiatrie. Stejně tak DysTexia své technické řešení zakládá na původních studiích těchto oborů a směřuje k vlastnímu sociologickému a klinickému výzkumu ve spolupráci s odborníky z těchto oblastí v ČR i zahraničí.

Dosavadní vývoj a výsledky byly prezentovány na odborných konferencích a publikovány ve sbornících a časopisech.

Členové projektového týmu se ve spolupráci s Univerzitou Vídeň podíleli na řešení evropského projektu LITERACY, který financovala Evropská komise v rámci programu FP7.

Projekt byl podpořen mimo jiné stipendijními programy AKTION (Rakouské federální ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum) a Ministerstva vysokého školství a vědy Francouzské republiky.